Novinky

Novinka
 • Rubín
 • Madagaskar
 • Amboarohy 
 • 5500s DPH 6200
Novinka
 • Hematit
 • Brazílie
 • Novo Horizonte
 • 8200s DPH 9000
Novinka
 • Topaz
 • Ukrajina
 • Volyň 
 • 10900s DPH 12390
Novinka
 • Painit
 • Myanmar
 • Ohngaing  
 • 11500s DPH 12500
Novinka
 • Záhněda
 • Madagaskar
 • Andranotokana
 • 9900s DPH 13500
Novinka
 • Fenakit
 • Myanmar
 • Kat Chaimain
 • 16000s DPH 18500
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Bobrůvka
 • 2000s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 5000s DPH
Novinka
 • Cinvaldit
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 2000s DPH
Novinka
 • Scheelit
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 17990s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 9700s DPH
Novinka
 • Scheelit
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 14000s DPH
Novinka
 • Cinvaldit
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 4200s DPH
Novinka
 • Tennantit
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 11000s DPH
Novinka
 • Cinvaldit
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 6500s DPH
Rezervováno
 • Baryt
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 3500s DPH
Novinka
 • Cinvaldit
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 7500s DPH
Novinka
 • Fluorit
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 12000s DPH
Novinka
 • Aktinolit
 • Tanzánie
 • New Mondo 
 • 28900s DPH
Novinka
 • Beryl
 • Česká republika
 • Maršíkov 
 • 3900s DPH
Novinka
 • Citrín
 • Česká republika
 • Bobrůvka
 • 4100s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Dolní Bory
 • 15000s DPH
Novinka
 • Cinvaldit
 • Česká republika
 • Cínovec
 • 19000s DPH
Novinka
 • Topaz
 • Česká republika
 • Cínovec 
 • 4800s DPH
Novinka
 • Heřmanovská koule
 • Česká republika
 • Heřmanov 
 • 12000s DPH
Novinka
 • Skoryl
 • Česká republika
 • Suky
 • 1500s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Bobrůvka 
 • 1000s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Tanzánie
 • Mondo
 • 1600s DPH
Novinka
 • Aktinolit
 • Tanzánie
 • New Mondo 
 • 1500s DPH
Novinka
 • Heřmanovská koule
 • Česká republika
 • Heřmanov 
 • 1500s DPH
Novinka
 • Axinit
 • Rusko
 • Pujva 
 • 11100s DPH
Novinka
 • Sfalerit
 • Kosovo
 • Trepča 
 • 1250s DPH
Novinka
 • Boulangerit
 • Čína
 • Yaogangxian
 • 2000s DPH
Novinka
 • Křišťál
 • Tanzánie
 • Mondo
 • 1400s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Bobrůvka
 • 2000s DPH
Novinka
 • Křišťál
 • Tanzánie
 • Mondo
 • 800s DPH
Novinka
 • Záhněda
 • Česká republika
 • Jablonec nad Nisou
 • 13200s DPH